Geslaagd via Gilde Werkt!

Supertrots zijn wij, dat Mazen en Mohamad, 2 mannen uit Syrië, geslaagd zijn voor MBO 2 MEUBELSTOFFEREN!

Door goede publiek-private samenwerking en minimale bijdrage van overheidsgelden hebben we dit tot een succes kunnen maken. VEPA, HMC Amsterdam en Maram-onderwijs hebben er samen met deze twee hardwerkende mannen voor gezorgd dat ze dit na 2,5 jaar bereikt hebben! Ook met dank aan de gemeente Hoogeveen.

Hoera, wij mogen rekenen

Hoera, wij mogen rekenen!

Waarom denken wij tegenwoordig toch dat rekenen moeilijk is? Iedereen kan leren rekenen! Waarom gaat het dan toch zo fout in Nederland?

De succesvolle formule van Basis Training Rekenen (BTR) is recent een samenwerking aangegaan met het bewezen onderwijsconcept van Ardina in Zuidwolde. Beiden hebben de opdracht gekregen het rekenonderwijs bij een basisschool in de gemeente de Wolden aan te pakken. Anneke van Proosdij en Carin Paap hebben de handen ineengeslagen en zijn daarom dit jaar gestart met een schoolbreed rekenprogramma, dat veel meer is dan gewoon bijspijkeren. Het project ‘Hoera, wij mogen rekenen!’ is hierbij ontstaan. Alle basisprincipes van het rekenen worden onder de loep genomen en goed ingeoefend.

‘Hoera, wij mogen rekenen!’ biedt het programma van Basis Training Rekenen aan in groep 5 t/m 8. Traditioneel rekenen op een realistische manier. Daarnaast biedt ‘Hoera, wij mogen rekenen!’ een leerlijn aan vanaf groep 1, waarbij voorbereid wordt op deze manier van rekenen. Automatiseren is hierbij een belangrijk speerpunt. Ook begeleiden zij individuele leerlingen die vastlopen in het rekenen, zodat alle leerlingen van de school hier optimaal van kunnen profiteren. Met dit gehele project wordt voorkomen dat er nieuwe achterstanden ontstaan in de toekomst. Tijdens de pilot bleek dat zowel leerkrachten als leerlingen in het begin even moesten wennen aan deze nieuwe aanpak. Inmiddels gaat iedereen er de lol van inzien en wordt er met plezier gerekend. Kinderen benaderen rekenen niet meer als die ramp die iedere dag voorbijkomt.

Tijdens het pilotproject heeft ‘Hoera, wij mogen rekenen!’ niet alleen een goede vooruitgang gezien in het rekenonderwijs, maar kinderen hebben ook meer zelfvertrouwen gekregen en zijn trots op wat ze nu kunnen binnen het rekenen. De ervaring is dat leerlingen door deze manier van werken gerichter en preciezer leren werken, wat ook doorwerkt in andere vakken als begrijpend lezen en spelling.

Diploma uitreiking Basis Training Rekenen

Woensdag 10 juli 2019 hebben 7 kinderen hun diploma Basis Training Rekenen ontvangen. In ruim drie maanden tijd zijn het toppers in rekenen geworden. Wij zijn trots op ze. Natuurlijk hebben wij er een feest van gemaakt en heeft iedereen genoten van het pizza bakken.

BBL-opleiding nieuwe stijl

Maram-onderwijs werkt samen met HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur Amsterdam

Maram-onderwijs leidt momenteel 2 Syriërs op bij Vepa in Hoogeveen. Zij volgen een bijzonder onderwijs traject. Het doel is om een diploma Meubelstofferen niveau 2 te behalen. Omdat in Noord-Nederland geen opleiding meubelstofferen te vinden is, heeft Maram-onderwijs contact gezocht met HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur in Amsterdam.

Deze contacten hebben geleid tot een BBL overeenkomst waarbij Maram-onderwijs de algemene vakken geeft en het HMC het vaktechnische deel doet. Het is een BBL opleiding waarbij de werknemer minimaal uit het productie proces wordt gehaald en de vakvaardigheden maximaal op het bedrijf afgestemd worden.

Dit is een duidelijk voorbeeld van Publiek-Private samenwerking. Onderwijs en bedrijfsleven werken samen om mensen een opleiding te bieden waarmee zij blijvende kansen op de arbeidsmarkt verkrijgen (duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt).

Momenteel is Maram-onderwijs in gesprek met andere stoffeerbedrijven om ook daar op deze manier het onderwijs vorm te geven. De opleiding komt naar de werkvloer. Daar zit de kennis en kunnen de vaardigheden goed geoefend worden. Maram-onderwijs biedt in Noord-Nederland dit opleidingstraject aan in samenwerking met HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur.

Wilt u als bedrijf meer informatie of kent u bedrijven die in dit traject passen? Kent u mensen die deze opleiding zouden willen doen?

Neem dan contact op met Marius Klein of Anneke van Proosdij van Maram-onderwijs. Misschien kunnen wij dan samen bouwen aan een nieuwe mooie onderwijs toekomst.

‘Gilde Werkt’ is gestart.

Onderwijs op maat.

Hoogeveen – Je komt uit Syrië en je bent een succesvol vakman. Door de onrust ben je helaas genoodzaakt het land te verlaten en moet je elders je leven opnieuw opbouwen. In een nieuw land, met een nieuwe taal en nieuwe gebruiken. Én andere regels waardoor je op studie-, en werkgebied vrijwel onderaan moet beginnen. Dit is het verhaal van Mazen en Mohamad, twee Syriërs die in Aleppo hun eigen kleding- en meubelstoffeerderij runden.

Regulier onderwijs
De mannen werken inmiddels enige tijd bij Vepa, fabrikant van kantoor- en projectmeubilair in Hoogeveen. Kennis en kunde op het gebied van meubilair en stofferen is er genoeg. Een opleiding tot meubelstoffeerder – niveau 2 via een reguliere ROC – zit er helaas niet in. De taalachterstand is te groot om het diploma binnen de daarvoor toegestane tijd te behalen.

Maram-onderwijs
Gelukkig is er Maram-onderwijs, een innovatiebureau opgericht door Marius Klein en Anneke van Proosdij dat jongeren op de arbeidsmarkt begeleidt. ‘We gaan graag de uitdaging aan om deze mannen op te leiden tot meubelstoffeerder niveau 2. Vakinhoudelijke kennis is er genoeg, maar de kennis van de Nederlandse taal moeten we flink bijspijkeren’, aldus Klein. Dit gebeurt door iedere (werk)dag, één op één lessen op de werkvloer aan te bieden. Hierbij wordt afgeweken van de traditionele manier van lesgeven omdat de lessen op het individu afgestemd zijn. Via HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur  hopen de mannen hun examen te halen en daarbij hun startkwalificatie te ontvangen.

Gekwalificeerde vakmensen
Het vinden van betrokken en goed gekwalificeerde medewerkers wordt de laatste jaren steeds moeizamer. Daarom investeert Vepa graag in deze vakmensen. “Ons doel is om elk jaar een beetje beter te worden, maar dat kan alleen met de juiste mensen, met de juiste kennis en instelling”, aldus Janwillem de Kam, directeur van Vepa. “We hebben er alle vertrouwen in dat het diploma – met begeleiding van Maram-onderwijs – volgend jaar behaald gaat worden”.