Gilde Werkt

 “Gilde Werkt” is een onderwijsconcept voor iedereen met vmbo-diploma, maar zonder startkwalificatie. Wij leiden jongeren op die zijn uitgevallen tijdens hun mbo niveau 2 opleiding.

Maram-onderwijs ondersteunt jongeren, die vastgelopen zijn in de huidige onderwijssystemen, door individuele begeleiding en scholing op de arbeidsplek. De jongeren zijn na het voortijdig verlaten van het mbo gaan werken en hebben nu een arbeidscontract. Er zijn verschillende oorzaken waarom jongeren op het mbo zijn uitgevallen. Een gemeenschappelijke factor is dat deze jongeren niet zonder meer passen binnen het reguliere onderwijs. Om hun startkwalificatie te behalen verzorgen wij het onderwijs en begeleiden wij de jongeren. Wij doen dit via het gilde principe (leermeester-gezel)

Wij staan voor individuele begeleiding en scholing op de werkvloer. Het uiteindelijke doel hierbij is het behalen van een startkwalificatie, om duurzaamheid binnen de arbeidsmarkt te waarborgen.

Wij leiden deze jongeren op samen met het bedrijf, waar de jongere werkzaam is, tot minimaal startkwalificatie (mbo niveau 2). Het leren van de basisvaardigheden als rekenen, taal, burgerschap biedt Maram-onderwijs aan. De specifieke beroepsvaardigheden worden aangeleerd door de leermeester binnen het bedrijf. Als Maram-onderwijs begeleiden wij de leermeester hierin. De lessen worden op het bedrijf waar de jongere werkt gegeven.

 

Wil je meer info of een kennismakingsgesprek?

Neem dan contact op met Marius Klein of Anneke van Proosdij via:
info@maram-onderwijs.nl
Tel: 06-26552185 (Marius)
Tel: 06-54962039 (Anneke)