Hoera, wij mogen rekenen

Traditioneel rekenen op een realistische manier

Ooit waren we een land dat hoog aangeschreven stond voor zijn rekenvaardigheid en keken anderen naar hoe wij het aanpakten. Hoewel niet iedereen zich tot rekenwonder ontwikkelde, kreeg toch iedereen de basis wel mee: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen werden goed ingeoefend en geautomatiseerd. Daarnaast leerden zij in ieder geval de belangrijkste breuken en procenten toe te passen.
Inmiddels doen leerlingen dit allemaal nog steeds, maar lijken ze er steeds minder van te begrijpen. En we weten allemaal: hoe minder je ergens van begrijpt, hoe minder je ermee kunt.

Wij, Carin Paap en Anneke van Proosdij, hebben onze tanden in het rekenen gezet. Zowel vanuit het onderwijs, als vanuit de remedial teaching hebben wij brede ervaring met rekenonderwijs. Onafhankelijk van elkaar zijn we daar al een lange periode mee bezig geweest, maar sinds het begin van dit schooljaar (2020-2021) hebben we onze schouders er samen onder gezet. Wij hebben onze werkwijzen en materialen gecombineerd in een programma om op korte termijn hiaten te herstellen en structuur aan te brengen, en om op lange termijn – met behulp van een leerlijn – te voorkomen dat het opnieuw misgaat.

Ons huidige programma volgt twee sporen:
• het bijspijkeren van de groepen 7 en 8, zodat zij met een zo volledig mogelijk pakket aan rekenbagage
kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Ook in de groepen 5 en 6 wordt, waar nodig, eerst
bijgespijkerd.
• een nieuwe leerlijn voor de hele school, die voorbereidt op het traditioneel rekenen en op de redactiesommen

Vragen uit het onderwijs:
1. Is deze leerlijn bruikbaar naast onze bestaande methode?
Ja, maar dat vraagt wel enige aanpassing. Een aantal van de onderdelen gaat echt anders.
2. Is deze leerlijn geschikt voor alle leerlingen?
Ja.
3. Wordt er gedifferentieerd binnen deze leerlijn?
Ja, de leerlijn biedt tussenstappen voor kinderen die dat nodig hebben.
4. Is deze leerlijn geschikt bij projectmatig onderwijs?
De leerlijn is uitermate geschikt om tijdens projectmatig onderwijs te gebruiken, aangezien je met alle
onderwerpen kunt rekenen, op alle niveaus en met alle vaardigheden.

Feedback vanuit het onderwijs
We zijn bijzonder trots op de volgende feedback: “Je methode loslaten, dat hebben wij gedaan. En… wij hebben hier geen spijt van. Het kostte wat aanpassingen, vooral het netjes werken op papier na drie jaar snappet onderwijs, maar de aanhouder wint. De resultaten van ons rekenonderwijs zijn ondanks een tweede lockdown sterk verbeterd. Carin en Anneke geven eenvoudige, duidelijke uitleg aan de kinderen. Wat voor veel kinderen fijn is, is het op één manier rekenen en dan ontdekken dat je ingewikkelde sommen, makkelijk kunt uitrekenen. Wij hebben ingezet op groep 5 t/m 8 maar zijn zo enthousiast geworden dat wij nu met dit traditioneel rekenen op een realistische manier starten vanaf groep 1.”

Nieuwsgierig?
☎︎ Anneke van Proosdij 06-54962039 ✉︎ info@maram-onderwijs.nl
☎︎ Carin Paap 06-39424630. ✉︎ carinpaap@yahoo.com